Stilling som fagleder er organisert i hjemmetjenesten og har ansvar for koordinering og ppfølgingen av den daglige driften i tjenesten.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Hensiktsmessig organisering og ledelse av den daglige utøvende tjenesten
 • Deltakelse i endringsarbeid, prosjektarbeid og strategi planlegging
 • Opplæring og veiledning av ansatte i hjemmesykepleien
 • Ansvar for internundervisning
 • Hovedansvar for elektroniske fordelingsverktøy
 • Veiledning og/eller koordinerings ansvar for studenter og elever
 • Kontaktperson ut mot interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Hovedansvar for oppfølging av elektroniske meldinger fra/til sykehus og lege
 • Hovedansvar for organisering av bemanning samt delta i turnusarbeid for øvrig
 • Stedfortreder for leder

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Fagperson med kunnskap og ferdigheter innen ikt, mål- og tiltaksarbeid
 • Erfaring fra arbeid i hjemmesykepleien
 • Ønskelig med ledererfaring og/eller erfaring fra koordineringsarbeid
 • Videreutdanning innenfor ledelse vektlegges
 • Gode lederegenskaper, med evne til å motivere og inspirere også på tøffe dager
 • Er strategisk og systematisk, med evne til å håndtere både kortsiktig og langsiktig planlegging
 • Positiv, offensiv og engasjert pådriver, også utover sitt felt og sin avdeling
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges i særlig grad
 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Må ha førerkort klasse B
 • Interesse for innovasjon og velferdsteknologi og gjerne ha erfaring fra området.

Vi søker etter en tydelig leder som har evne til å jobbe selvstendig og som har gode samarbeids- og refleksjonsevner. Du må kunne jobbe målrettet og ha gjennomføringsevne, samt være en god inspirator overfor dine kollegaer og øvrige samarbeidspartnere.

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø.
Vi har fokus på kvalitet og faglig utvikling.
God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Hege Steen Scott på telefon 64992000

SØKNADSFRIST: 8. februar 2018

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.