Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Enebakk kommune Mulighetenes Enebakk
Untitled [1] 
  • Tittel: RSS-feed
  • Tittel: Info in English
  • Tittel: Información en Español
  • Tittel: Nettstedkart
Gå til søk
Untitled [2] 
Større tekststørrelseMinsk tekststørrelsen
Skip Navigation LinksSkjema og blanketter Gå til hovedinnhold
Skjemakategori 

Skjema og blanketter

De skjema vi kan tilby er kategorisert etter emne. Klikk på passende kategori for å finne det skjemaet du er på jakt etter. Du kan også søke etter skjema til høyre.

Det er to typer skjemaer. En del av skjemaene er elektroniske - det vil si at du kan sende skjemaet inn med å trykke på "Send" når skjemaet er ferdig utfylt på skjermen. Den andre typen er skjemaer som må lastes ned, ta en papirutskrift, fylles ut for hånd og deretter sendes oss i posten eller leveres oss direkte.

Enebakk kommune er i ferd med å utvikle en rekke elektroniske skjemaer for å forenkle søknadsprosessen for deg som innbygger eller næringsdrivende. Skjemaene utvikles fortløpende og skjemaoversikten vil bli oppdatert etter hvert som det enkelte søknadsskjema er klargjort for elektronisk behandling.

Satsingen på elektronisk skjema er sentralt i målet om å kunne gi våre innbyggere en bedre service hvor man kan søke kommunale tjenester 24 timer i døgnet.

Skjema 
Tittel Beskrivelse Detaljer
Avfallsplan og sluttrapport Vis
Avløsning ved sykdom - skjema SLF-151 Vis
Bostøtte søknadsskjema Vis
Byggesaksblanketter Vis
Deling av grunneiendom - rekvisisjon av kartforretning Vis
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Vis
Elektronisk søknad - Altinn Vis
Elektronisk søknad - erstatning i landbruket (altinn) Vis
Elektronisk søknadsskjem - Enebakk kulturskole Vis
Fellingstillatelse og fellingsrapport - skjema Vis
Floghavre - registreringsskjema ved funn av floghavre Vis
Gebyrregulativ natur, areal og byggesak Vis
Gravemelding Vis
Jakt - Avtale om godkjent ettersøkshund Vis
Jakt - fellingstillatelse - fellingsrapport - elg, rådyr og bever Vis
Jakt - Sett elg - registreringsskjema Vis
Jakt - Søknad om godkjenning av vald / endring av vald Vis
Kommunal veinorm Vis
Konsesjon - søknadsskjema Vis
Konsesjonsfrihet, egenerklæring Vis
Naturskade Vis
Nytt dyrehold - melding til Mattilsynet Vis
Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift Vis
Skjema - avløsning ved sykdom mv. Vis
Skjema - Erstatning naturskade Vis
Skjema - SLF-359 konsesjon, SLF-360 konsesjonsfrihet Vis
Skjema - søknad om tilskudd til drenering Vis
Skog - Melding om foryngelseshogst i Marka Vis
Skog - Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog Vis
Skog - Søknad om tilskudd til produksjon av skogflisråstoff Vis
Skog - Søknad om tilskudd til vegbygging Vis
Skog - Søknad om tislkudd til tynning Vis
Skog - Utbetaling av skogfond til diverse formål Vis
Skog - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Vis
SLF - Miljø i jordbruket Vis
SLF-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Vis
Søknad - grunnstønad andre Vis
Søknad - grunnstønad idrett Vis
Søknad - kulturstipend Vis
Søknad - tilskudd til vedlikehold av kulturbygg og lekeplasser Vis
Søknad om barnehageplass Elektronisk Vis
Søknad om boligtilskudd Vis
Søknad om bygging av landbruksveg Vis
Søknad om erstaning etter vinterskader på eng Vis
Søknad om erstaning for svikt i honningproduksjon Vis
Søknad om erstatning av avlingssvikt - grovfôr Vis
Søknad om erstatning for tap av bifolk Vis
Søknad om erstatning ved avlingssvikt - korn Vis
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - skjema SLF-160 Vis
Søknad om konsesjon for svine- og fjørfeproduksjon Vis
Søknad om praksisplass i landbruket SLF-415 Vis
Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning Vis
Søknad om tidligpensjon for jordbrukere Vis
Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog Vis
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Vis
Søknad om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås Vis
Søknadsskjema grunnlån Vis
Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester Vis
Tidligpensjon til jordbrukere - skjema SLF-108 Vis
Skjemakategori - info 
 
Søk etter skjema 
Untitled [4] 
Barnehage, Fotograf: JD, Til temaside om barnehagene Bibliotek, Copyright: JD, Til temaside om biblioteket Grunnskole, Fotograf: JD, Til temaside om skolene Helsestasjon, Fotograf: JD, Til temaside om helsestasjonene Kulturskole, Fotograf: JD, Til temaside om kulturskolen Legesenter, Fotograf: JD, Til temaside om legesenteret