Ytre Enebakk skole er en av 4 barneskoler i Enebakk kommune. Skolen ligger flott til i skogkanten i Ytre Enebakk, med utsikt over det nydelige vannet Mjær. Den er en 1 – 7 skole og har 546 elever fordelt på 3-4 klasser på hvert trinn. I tillegg har skolen en avdeling for elever med sammensatte funksjonsvansker. Høsten 2018 flyttet vi inn i helt ny skole med kapasitet for 800 elever. Skolen har mange ulike arenaer for god og aktiv opplæring. Vi er opptatt av å organisere elevene slik at det skapes best mulig vilkår for godt lærings- og psykososialt miljø.

Skolen ligger nær både Oslo, Spydeberg og Ski.

Dette skoleåret har skolen 42 engasjerte, stabile lærere med fokus på å gi elevene trygge, gode rammer. Det fordrer voksne som er faglig dyktige, er fleksible, som ser hver enkelt elev, og som har godt humør. I tillegg har vi flere fagarbeidere og assistenter som gjør en flott innsats med å følge opp enkeltelever. I vårt arbeid med å skape godt miljø, er vi opptatt av gode fellesskapsopplevelser.

Vi arbeider systematisk med god klasseledelse, vi skaper arenaer for gode samarbeidsmuligheter, for systematisk erfaringsdeling og felles kompetanseheving for de voksne. Vi er organisert i team, og jobber aktivt for god samarbeidskvalitet. Skolen innfører høsten 2019 en til en pc/ipad-dekning for elevene. Vi har fokus på å gi elevene motivasjon i læringsarbeidet gjennom blant annet variasjon i opplæringsmetoder. Skolen har vært en PALS-skole i snart 15 år. Vi sier: Vi har TROA! Da jobber vi for å skape Trygghet gjennom å vise Respekt, gi Omsorg og ta Ansvar.

Skolens lederteam består per nå av rektor, inspektør, teamledere og SFO-leder. Fra 01.08.19 oppretter vi en fast 100% stilling som assisterende rektor.

Arbeidsoppgaver:

 • Som nestleder vil du ha et omfattende ansvar for resultatoppfølging og personaloppfølging. Du vil ta del i ledergruppas ulike oppgaver, og du vil være medansvarlig for skolens utviklingsarbeid.
 • Helt konkrete arbeidsoppgaver vil bestemmes nærmere ved tiltredelse.
 • Ved rektors fravær vil du være ansvarlig på skolen.
 • Ledelsesstrukturer i skolen vil være i endring og det vil kunne legges inn noe undervisning i stillingen. 

Kvalifikasjoner:

 • Enebakk kommune har høye ambisjoner for skolen. Derfor søker vi etter en leder som er tydelig og målrettet, med evne og vilje til å videreutvikle en god trygg læringskultur. Assisterende rektor må ha forståelse for sammenhengen mellom lederskap og elevenes læringsutbytte, og må kunne være aktivt deltagende i utviklingen av felles praksis. Vi vil vektlegge initiativ, gjennomføringskraft, relasjonskompetanse, samarbeidsevne og en strukturert arbeidsform.
 • Vi ser etter deg som står støtt i en hektisk hverdag, som er flink med mennesker, som klarer den fine balansen mellom å være vennlig, empatisk og tydelig, samtidig som du er fleksibel og viser omsorg.
 • Lederutdanning og relevant ledererfaring er nødvendig.
 • Øvrige kvalifikasjonskrav i samsvar med opplæringslovens § 9-1.
 • Personlig egnethet vektlegges. 
 • Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med oppl §10-9.

Vi tilbyr:

 • En inkluderende arbeidsplass med mye arbeidsglede og kreativitet.
 • Et helt nytt, moderne bygg med mange flotte arenaer som vi skal videreutvikle trivsel og god læring i.
 • Flotte elever og støttende FAU.
 • En støttende og samarbeidende ledergruppe i kommunen.
 • Lønn etter avtale.
 • Stillingsbrøk: 100%.

Tiltredelse: 01.08.19

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. Pensjonsordning i SPK.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt rektor/enhetsleder Ingelinn Gramstad på tlf. 48 86 92 98 eller e-post: ingelinn.gramstad@enebakk.kommune.no

SØKNADSFRIST:  22. april 2019

Søk elektronisk her     

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.