Har du lyst til å jobbe i et lærende miljø med stort fokus på faglig utvikling?

Enebakk kommune har egen kompetanseplan, engasjerte og positive medarbeidere, varierte og spennende utfordringer. Alle skolene jobber med IKT som et verktøy i daglig undervisning og har god tilgang både på utstyr og programvare. Vurdering og klasseledelse er også viktige satsingsområder.

Alle skolene ligger landlig til med gode muligheter for bruk av natur og nærmiljø.

Enebakk kommune er lett tilgjengelig med god offentlig kommunikasjon samt lite trafikk uansett om du kommer fra Oslo, Akershus eller Østfold.

Enebakk kommune kan tilby:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn med god lønn til kontaktlærere
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Godt arbeidsmiljø med høyt trivsel
 • Gode samarbeidsrutiner og nettverk skolene imellom.
 • God felles oppfølging av nyutdannede lærere
 • Pensjonsordning i SPK
 • Kommunale tilsettingsvilkår etter gjeldende lover, avtaler og vedtak

I Enebakk kommune er det 4 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Fra 1. august 2018 har Enebakk kommune ledige lærerstillinger:

Hauglia skole, 1.-4. skole – inntil 5 faste stillinger

www.hauglia.skole.no

Kvalifikasjoner: Allmennlærer/grunnskolelærer

Stranden skole, 5.-7. skole – inntil 4 faste stillinger

 www.stranden.skole.no

Kvalifikasjoner: Allmennlærere med undervisningskompetanse i engelsk og særskilt norsk

Kirkebygden skole, 1.-7. skole – inntil 3 faste stillinger

www.kirkebygden.skole.no

Kvalifikasjoner: Allmennlærere med spes.ped og engelsk i fagkretsen

Ytre Enebakk skole, 1.-7. skole – inntil 3 faste stillinger

www.ytreenebakk.skole.no  

Kvalifikasjoner: Allmennlære med undervisningskompetanse i engelsk og norsk

Se egne beskrivelser av stillingene og skolene på den enkelte enhets hjemmeside.

Les mer om våre skoler og kommunen for øvrig på www.enebakk.kommune.no

Nærmere opplysninger om skolene fås ved å kontakte rektorene på den enkelte skole:

 • Hauglia skole: Bård Ålovsrud tlf. 64 92 98 30
 • Stranden skole:Turid Ramberg tlf. 64 92 34 00
 • Kirkebygden skole: Cathe Frankrig tlf. 64 92 38 20
 • Ytre Enebakk skole: Ingelinn Gramstad tlf. 64 92 41 68

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Søkere som blir tilsatt, må levere politiattest.

Søknadsfrist: 4. mars 2018

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.