Barneverntjenesten i Enebakk er så heldig å ha fått innvilget en ny 100 % stilling som barnevernkonsulent. Stillingen ønskes besatt fra 01.03.2019.

 

Barneverntjenesten er del av Familiens Hus sammen med Helse barn og unge, PPT, SLT, Prosjekthuset, Enhet for psykisk helsearbeid og rus, Oppfølgingstjenesten og NAV. Enhetene i Familiens Hus er samlokalisert og målet er tett samarbeid om kommunens barn, unge og deres familier. Modellen bygger på tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid.

 

Vi søker etter deg med pågangsmot og engasjement, og som vil jobbe i et dynamisk og godt faglig miljø. Alle barnevernkonsulentene i Enebakk jobber etter generalistmodellen.

Nærmeste overordnede er enhetsleder i barneverntjenesten.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse-/sosialfaglig høyskoleutdanning. Fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom
 • Erfaring fra saksbehandling, fortrinnsvis i barneverntjenesten
 • Kjennskap til Kvellos teori og kartleggingsmal
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å etablere tillitsforhold til barn/familier og samarbeidspartnere
 • Evne til initiativ og selvstendighet
 • Å kunne prioritere mellom ulike oppgaver, arbeide systematisk og levere innen frist
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • En fremoverlent barneverntjeneste med fokus på kompetanse, faglig utvikling og påvirkning
 • Et varetakende, sosialt og godt arbeidsmiljø
 • En hektisk og høyst krevende, men spennende arbeidshverdag
 • Saksveiledning og prosessveiledning

 

Det vil bli krevd tilfredsstillende utvidet politiattest.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

God pensjonsordning i KLP.

Andre opplysninger:

Enheten disponerer to tjenestebiler, men den som ansettes bør ha noe mulighet til å benytte privat bil i tjeneste. 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt barnevernleder Linda Skarnes på

tlf. 64 99 22 90 eller 958 62 643.

 

Søknadfrist: 24.02.2019

 

Søk elektronisk her

 

Attester og vitnemål medbringes til eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.