Barneverntjenestens hovedmål er å gi hjelp og støtte for foreldre og foresatte skal kunne klare sitt omsorgsansvar. Barneverntjenesten har også plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter og barn utsettes for omsorgssvikt. Barnets beste skal alltid være hovedfokus. Barneverntjenesten i Enebakk hører og tror på barn. Det legges stor vekt på det barna og ungdommen sier.

Barneverntjenesten holder til i Familiens hus, Prestegårdsveien 3 i Kirkebygda.

Telefon: 64 99 22 90 
Åpningstider: mandag - fredag kl. 08.00-11.30 og 12.00-15.30

Barnevernvakta i Follo:
Telefon: 917 19 615
Åpningstider: mandag - torsdag: kl. 15.00-24.00
Hele helgen: fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 24.00
http://barnevernvakten.no/kommuner/enebakk-kommune

Politiet:
Telefon: 02800 / 64 85 16 00 / 112

Alarmtelefon for barn og unge:
Telefon: 166 111
www.116111.no

barnevernet.no

bekymringsmelding - offentlige instanser

bekymringsmelding - privatpersoner