Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barselgrupper

Generelt

Kontaktinformasjon:
Enebakk helsestasjon
Prestegårdsveien 3
1912 Enebakk

tlf.: 64 99 22 10 (man-tor kl. 08:00 - 15:00)
e-post: Helsestasjonen@enebakk.kommune.no

Beskrivelse

Helsestasjonen har gruppetilbud. Se hovedsiden til helsestasjonen:

 http://www.enebakk.kommune.no/helsestasjon.469211.no.html

Målgruppe

Nybakte foreldre

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover

Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester og § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 Klage

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Tjenesten oppdatert: 01.08.2017 15:55