Vi er spesielt ute etter 2 besøkshjem til  2 gutter i barneskolealder hver 4. helg.
Det er to flotte gutter som liker å være ute, gå turer, er glade i dyr. Det er to ulike gutter med noe ulike behov.
Den eldste er en rolig tenksom gutt, den yngste er mere aktiv, liker for eksempel å sparke fotball og flink i motoriske ferdigheter.
Begge liker godt å bade, men trenger å lære seg og svømme.

Vi ønsker 2 trygge og stabile besøkshjem med overskudd og varme som har mulighet til å gi guttene gode opplevelser og glede, slik at de kan utvikle seg positivt på flere arenaer.
Oppgaven er å ta barna med på de aktiviteter og  oppgaver som man ellers gjør i en helg med sin egen familie.

 

Godtgjøring etter statens satser. Veiledning gis ved behov.

For ytterligere spørsmål kan Inger M. Seierstad fra Enebakk barneverntjeneste nås på tlf. 64 99 22 90.