Stilling som boligkonsulent er organisert i enhet for Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger.

Kommunen eier og forvalter ca. 110 utleieboliger; trygdeboliger, tilrettelagte omsorgsboliger, samt boliger for flyktninger og vanskeligstilte.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge og sørge for gjennomføring av oppussing og vedlikehold av boligene

 • Fakturahåndtering

 • Sikre effektiv drift av boligene

 • Oppfølging av leietakere og kontakt med samarbeidsaktører i kommunen

 • Tilrettelegge for, eventuelt utføre enklere vaktmesteroppgaver

   

  Stillingen har kontorplass på rådhuset i Kirkebygda.

   

  Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Kompetanse i forvaltning og vedlikehold av bygg

 • Interesse for dialog med våre brukere

 • Målrettet, strukturert og selvstendig

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 • Erfaring fra offentlig forvaltning

 • Erfaringer i bruk av alminnelig brukte dataprogrammer

   

  Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale.

   

  For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Terje Farestveit, tlf: 909 566 72.

   

  SØKNADSFRIST: 15. februar 2018. Tiltredelse snarest.

   

  Søk elektronisk her    

   

  Attester og vitnemål medbringes på intervju.

   

  I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.