Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. mars kl. 10:12

Nettstedet er under utvikling - vi ber om forståelse for at informasjon kan være ufullstendig på enkelte områder

clear

Borgerlig vielse

Beskrivelse

Fra 01.01.2018 har kommunen ansvar for borgerlige vigsler i Norge.

I Enebakk kommune er det primært ordfører/varaordfører som innehar vigselsmyndighet.
Kommunestyret har imidlertid delegert denne myndigheten til rådmannen som ved ordførers/varaordførers fravær vil kunne bistå med gjennomføring av vielsen.

Målgruppe

Brudefolk som ønsker å få gjennomført borgerlig vigselseremoni

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv.

Hvis du blir ikke bor i kommunen du skal gifte deg i, og den som vier deg ikke er fra din kommune, kan det medføre kostnader. Dette får du beskjed om når du tar kontakt.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

Saksbehandling

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Enebakk kommune, sender sin henvendelse til postmottak@enebakk.kommune.no

I e-posten oppgis:

  • Navn på brudepar
  • e-postadresse
  • telefonnummer
  • ønsket lokalisering
  • dato og tid

Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.
Legg ved kopi av prøvingsattest.

Ved henvendelse vil kommunen ta konatkt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

Tjenesten oppdatert: 13.03.2018 16:10