Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Besøksadresse Åpningstid Telefon
Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk Publikumsmottak 09.00–15.00
(timeavtaler også utenom åpningstiden)

55 55 33 33
(09.00–15.00)

 

Sjekk om du kan få bostøtte
(lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/ )
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte
(lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ )
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk

Meld fra om endringer
(lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/ )
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte
(lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ )
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/)
Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk