Demenskoordinator Synnøve Ask Kowalczyk er i foreldrepermisjon frem til sommeren 2018. Det er ingen vikar for demenskoordinatoren, men Kerstin Dahlbo Haukeland vil fungere som kontaktperson i forhold til demens i denne perioden. Hun vil jobbe i 20% stilling og har arbeidstid på torsdager. Hun kan nås på telefon: 40 43 85 45 eller på mailadresse:  kerstin.dahlbo.haukeland@enebakk.kommune.no

Hun vil kunne bistå med informasjon, men vil ikke ha funksjon som koordinator. Dersom du mistenker at du eller en av dine nærmeste kan ha demens, ta kontakt med fastlegen som vil kunne svare på spørsmål og bistå med en eventuell demensutredning.  Ved behov for hjelpetjenester fra kommunen ta kontakt med servicetorget som kan sette deg over til forvaltningen, tlf. 64992000.
 

Kommunen har blant annet følgende tjenester til personer med demens: hjemmesykepleie, dagsenter og sykehjem.

 

Pårørende til personer med demens oppfordres til å delta på interkommunal pårørendeskole i Ski, oppstart blir i september 2017. Det vil også bli tilbud om interkommunal pårørendeskole våren 2018.


Demenskoordinatoren:

  • Er tilgjengelig for personer med demens og deres pårørende
  • Tilbyr støtte og veiledning
  • Tilbyr samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og andre kurs
  • Tilbyr koordinering av tjenester
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen som hjemmetjenesten, tiltaksenheten, dagsenter, fastlege m.m.

Kontaktperson:
Synnøve Ask Kowalczyk

E-post:
synnove.ask.kowalczyk@enebakk.kommune.no

Arbeidstid: Mandag, Tirsdag, Torsdag (09:00 - 15:00)
Telefon: 64 92 31 14


Besøksadresse: Kopåsveien 5, 1914 Ytre Enebakk

Se også:
www.helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens
www.aldringoghelse.no/demens