Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Generelt

Enebakk kommune har pr. 01.04.2015 ikke eiendomsskatt.

Beskrivelse

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

Kriterier/vilkår

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er oppført nye bygninger på eiendommen med en antatt verdi på minst kr 10 000,-

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Tjenesten oppdatert: 01.08.2017 13:09