Legatet kan benyttes til velferdsformål for pasienter ved Enebakk syke- og aldershjem, og formål som gagner eldre og uføre i Enebakk.

Søknadens sendes: Enebakk kommune, v/ Bente Fossum , Prestegårdsveien 4 , 1912 Enebakk.

 

Søknadsfrist: 31.10.16 

 

Søknad Legat eldere -uføre.pdf