Legatet kan benyttes til verdferdsformål for pasientene ved Enebakk syke- og aldershjem, og formål som gagner eldre og uføre i Enebakk.

Søknaden sendes: Enebakk kommune, v/Bente Fossum, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Søknadsskjema - Enebakk kommunes sammenslåtte legat for eldre og uføre

Søknadsfrist: 31.10.17