Legatet skal utdeles til skoleungdom, hjemmehørende i enebakk, til utdanning utover grunnskolen.

Søknaden sendes: Enebakk kommune, v/ Bente Fossum , Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Søknadsfrist: 31.10.16 

 

Søknad Legat ungdom.pdf