Legatet skal utdeles til skoleungdom, hjemmehørende i Enebakk, til utdanning utover grunnskolen.

Søknaden sendes: Enebakk kommune, v/Bente Fossum, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Søknaddskjema - Enebakk kommunes sammenslåtte legat for ungdom

Søknadsfrist: 31.10.17