Ledig midlertidig stilling som ergoterapeut, 100% fra 01.07.2018 til 31.12.2018

Stilling som ergoterapeut er organisert i Enhet for Rehabilitering og friskliv. Stillingen er midlertidig fordi den er finansiert av både prosjektmidler og sykefraværsmidler. Prosjektmidlene er fra opptrappingsplan for rehabilitering. Vi er i oppstart med å revidere rehabiliteringsplan i kommunen, og planlegging av fremtidige løsninger for rehabilitering i kommunen, og implementering av velferdteknologiske løsninger. Dersom vi får tilført budsjettmidler for 2019 vil stillingen kunne forlenges.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Delta aktivti prosjektgruppe som skal revidere og skrive ny rehabiliteringsplan, og foreslå løsninger for inntasteam/rehabiliteringsteam.
 • Hjelpemiddelformidling og boligtilpasning
 • Syns- og hørselskontakt
 • Funksjonsvurdering, veiledning og trening i daglige aktiviteter
 • Ivareta og aktivt bidra til brukermedvirkning
 • Tverrfaglig samarbeid både innad i enheten, avdelingen og med andre aktuelle samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fullført bachelor som ergoterapeut
 • Erfaring fra tilsvarende stilling i kommunehelsetjenesten, eller annen relevant ergoterapeuterfaring er ønskelig
 • Kunnskap og syn- og hørselshjelpemidler
 • Behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Erfaring og ginteresse for tverrfaglig samarbeide og prosjektarbeid er ønskelig
 • Førerkort for bil
 • Gyldig politiattest

Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:

Vi kan tilby en variert og innholdsrik jobb, i en liten enhet med 11 ansatte.

Vi er ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjelpemiddeltekniker og frisklivskoordinator. Enheten er også kommunens koordinerende enhet. Vi har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø, med fokus på å yte gode tjenester med utgangspunkt i brukers behov. Vi samarbeider også tett med saksbehandlere i forvaltning, hjemmesykepleie og alle de andre enhetene både i HOS og ellers i kommunen, spesialisthelsetjenesten, og NAV hjelpemiddelsentral.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP.

Lønn følger KFs tariff for ergoterapeuter.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Kristin Wik, eller tillitsvalgt Ingjerd Olimb Andersson på telefon 64 99 20 30.

SØKNADSFRIST: 25.06.2018

Søk elektronisk her.

Attester og vitnemål medbringes ved et evetuelt intervju.

I henhold til offentlglova gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.