Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

400,- pr forsøk

Lover

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Enebakk kommune:
Tlf.: 64 99 20 00
e-post: servicetorget@enebakk.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 11:36