De ulike enhetene lokalisert i Familiens hus har forskjellig kompetanse og kunnskap med inn i det tverrfaglige samarbeidet.

Besøkende i Familiens hus skal føle seg ivaretatt når de kommer til vårt hus og, ved behov, motta koordinert hjelp fra flere instanser

Brukerens los:

Alle brukere av huset skal ved behov få utdelt en koordinator. Vi har valgt å kalle denne koordinatoren for Brukerens los, fordi vedkommende skal lose brukeren videre i hjelpeapparatet. Din los/kontaktperson på Familiens hus kan gi deg informasjon om våre tverrfaglige møter.