Enhet Helse barn og unge har 13.9 årsverk og består av helsesøstre, sykepleier, jordmor, psykolog og sekretær. Enheten har et tett tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Familiens hus.

Vi søker nå etter deg med pågangsmot og engasjement som vil jobbe i et dynamisk og godt faglig miljø samt være med å utvikle en felles plattform for Familiens hus.

 

Vi har ledig 80 % fast stilling som familieterapeut.

Formålet med stillingen er å bidra til å utvikle og ivareta et bredt tilbud for barn og unge og deres familier samt å ha koordinerende rolle i arbeidet mot vold / seksuelle overgrep i nære relasjoner i Enebakk kommune. Stillingen forutsetter et tett samarbeid med psykolog og helsesøstre.

 

Hovedarbeidsoppgaver vil være oppfølging av ungdom og deres familier som viser bekymringsfullt atferd ifht rusmidler. Dette arbeidet innebærer et helhetlig tilbud for hele familien og nettverket rundt ungdommen gjennom foreldreveiledning og tverrfaglig samarbeid. Deler av stillingen vil også bestå av foreldreveiledning til foresatte ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten knyttet til bl.a. samspillsvansker i familien, atferdsvansker hos barn/ unge og samlivsproblematikk.

 

Vi søker deg som:

 • Har offentlig godkjent minimum 3- årig høyskoleutdanning
 • Har videreutdanning i familieterapi
 • Har interesse og engasjement for rusforebyggende arbeid rettet mot ungdom
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er løsningsorientert, positiv og lojal
 • Har evne til å jobbe selvstendig
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring 

 

Erfaring og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting.

 

Vi kan tilby deg:

 • Godt og spennende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Aktive og engasjerte medarbeidere
 • Utvidet tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Søknadsfrist 05.06.17.

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Søker må disponere bil i tjenesten.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Helse barn/ unge Angelika Johnsen, tlf. 64 99 22 10

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP.

Søk elektronisk her    

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.