Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Familievernkontor

Generelt

Familievernkontoret Follo
Besøksadresse: Idrettsveien 7, 1400 Ski
Telefon: 64 91 46 60
e-post: kf.follo@bufetat.no

Familievernkontoret Lillestrøm
Besøksadresse: Torget 6, 2000 Lillestrøm
Telefon: 466 16 830
e-post: familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no 

Beskrivelse

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med et familievernkontor og alle ansatte har taushetsplikt. Samtaleterapi for par og familier er det vanligste tilbudet. Familievernkontoret tilbyr også kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling 

  • ved samlivsbrudd for ektepar eller samboere med barn under 16 år
  • når foreldre som ikke bor sammen ønsker rettssak om foreldreansvar, barnets/barnas bosted eller samvær

Det finnes familievernkontor i alle fylker. De er enten statlige eller kirkelige, men er underlagt det samme lovverket og godkjennes alle av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Familievernkontoret samarbeider med barnevernet, skoler, sosialkontor, frivillige organisasjoner, menigheter og lignende.

Lover

Se spesielt barnelova § 51 Kven skal møte til mekling og ekteskapsloven § 26 Mekling mv. 

Tjenesten oppdatert: 28.07.2017 13:48