Pedagogisk-psykologisk tjeneste har kontor i Familiens hus hvor følgende enheter er samlet: Helse Barn og unge,Barneverntjenesten, SLT, Prosjekthuset, Enhet for psykisk helsearbeid og rus, Oppfølgingstjenesten og PPT.

Stillingen inngår i enhet pedagogisk-psykologisk tjeneste og har 7,65 årsverk. Det er tre avdelinger ved enheten: PPT, spesialpedagogisk førskoleteam og logopedi for gruppen 0-16 år. Tjenesten legger stor vekt på nær samhandling med barnehagene og skolene i kommunen, samt et helhetlig tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal bistå barnehager og skoler i arbeide med kompetanseutvikling og organisajonsutvikling. PPT er Enebakk kommunes sakkyndige instans i forbindelse med utarbeidelse av sakkyndige vurderinger.

Arbeidsoppgaver:

 • PPT sitt arbeidsområde er todelt. Det arbeides systemrettet i barnehager og skoler. Prioriterte områder; tidlig innsats, veiledning, læringsmiljø og gruppeledelse.
 • Utrede og utarbeide sakkyndige vurderinger og bidra i oppfølging av barn og unge med spesielle behov.
 • Til stillingen legges kontaktansvar til skoler og barnehager.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingene.

Kompetansekrav:

 • Mastergrad innenfor spesialpedagogikk og pedagogikk. Andre med relevant utdanning på masternivå kan søke.
 • Utredning-og veiledningskompetanse
 • Gode norskspråklige ferdigheter, muntlige og skriftlige

Vi vektlegger:

 • Erfaring fra barnehage og skole
 • Engasjement og god arbeidskapasitet
 • Vilje til systemisk arbeid
 • Erfaring fra sakkyndighetsarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Strukturert
 • Samarbeidsorientert /tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode faglige utviklingsmuligheter
 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer
 • Godt utviklet tverrfaglig samarbeidssystem
 • Inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Nye kontorer
 • Lønn etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.

Søkere må disponere bil. Offentlig skyssregulativ.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Kari Svarstad , tlf 64992000 eller

kari.svarstad@enebakk.kommune.no

Søknadsfrist 18.februar 2019

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål tas med til evt. intervju