Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Målgruppe

Barn, voksne og eldre med motoriske utfordringer, sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen.

Kriterier/vilkår

Du trenger ikke henvisning fra legen for å få time for vurdering av kommunal fysioterapeut. Ta kontakt pr telefon eller benytt henvisningsskjema som du finner her: Lenke til henvisningsskjema.
Henvisningene vurderes etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og fysioterapeut vil ta kontakt etter at henvisning er mottatt.

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2018 er egenandelstaket 2025 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Kontakt fysioterapitjenesten:
Telefon: 64 99 20 00
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
Postadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Besøksadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Om du trenger time til avtale-fysioterapeut på institutt ta direkte kontakt for avtale.

Enebakk fysioterapi tlf: 400 04 070
Besøks- og postadresse: Prestegårdsveien 1, 1912 Enebakk (u-etg Joker matbutikk)E-post: enebakkfysioterapi@gmail.com

Vedlegg

Saksbehandling

Henvisningene vurderes etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og fysioterapeut vil ta kontakt etter at henvisning er mottatt.

Saksbehandlingstid

Alle vil bli kontaktet senest tre uker innen henvisning er mottatt.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Tjenesten oppdatert: 26.02.2018 13:55