Gravemelding er en tjeneste som sammenfatter og koordinerer informasjon fra kommunen om rør i grunnen, fra kraftlag om elektriske kabler og fra leverandører av telefoni/bredbånd om det samme.

Gravemeldingen er ikke en garanti for at den som graver ikke støter på noe, men en dokumentasjon på at den utførende har ivaretatt sin undersøkelsesplikt.

Gravemeldingen gir ofte veiledning om hvem som må kontaktes for mer detaljert informasjon eller påvisning i terrenget.

Gravesøknad inkludert arbeidsvarsling må sendes inn dersom det skal graves i- eller ved vei nærmere enn 4 meter fra veikant.

Arbeidsvarsling og arbeidstillatelse gjelder arbeid på og ved vei, inkludert utsettelse av kontainer i veitrasè eller på vei.