Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon for ungdom

Generelt

Kontaktinformasjon:
Helsestasjon for ungdom
Prestegårdsveien 3
1912 Enebakk

Inngang på baksiden av Familiens hus

Telefon 64 99 22 10 /64 99 22 20 (torsdager kl. 14:00-17:00, unntatt skolens ferier)

Klikk her for mer informasjon om ungdomshelsetjenesten i Enebakk kommune.

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksuell helse, fysisk- og psykisk helse.
Helsestasjon for ungdom er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Målgruppe

Ungdom mellom 13 og 24 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Lover

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt pr telefon eller besøk oss i underetasjen på Familiens hus:

Åpent:
Hver torsdag kl. 14.00-17.00 (stengt i skoleferien)
Lege tilstede kl. 15.00-16.30

Ingen timebestilling "drop in"

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 10:53