Helsestasjonen er et tilbud til alle barn og foreldre som bor i kommunen.
Vi er en del av Familiens hus, hvor kommunen under ett tak organiserer sitt helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, og deres familier. Denne modellen bygger på tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid.

Hvordan komme inn i systemet etter fødsel

Sykehuset sender fødselsmelding til din helsestasjon, og du vil bli kontaktet med tilbud om hjemmebesøk. Du kan gjerne kontakte helsestasjonen selv. Du vil siden få innkalling til regelmessige helseundersøkelser av barnet. Ved tilflytting til kommunen, anbefaler vi deg å ta kontakt med helsestasjonen.

Målgruppe:

Alle barn i aldersgruppen 0-5 år, og deres foresatte.

Helsestasjonen tilbyr:

  • Hjemmebesøk
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinering etter nasjonalt barnevaksinasjonsprogram
  • Helseopplysning
  • Gruppetreff
  • Åpen helsestasjon

Åpen helsestasjon for barn 0-5 år:

Enebakk helsestasjon har tilbud om "Åpen helsestasjon" på mandager kl. 12-14 unntatt skolens ferier.
Dette er en åpen tid der du ikke trenger timeavtale, en slags " drop in".
Det vil være en helsesøster tilstede. Det vil være mulighet for å: - veie barnet ditt - få råd og veiledning etter behov - møte andre småbarnsforeldre.