Nattavdelingssykepleier har det faglige ansvaret på natt og har delegeringsansvar i forhold til arbeidsoppgaver.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Generell sykepleie, faglig og akutt vurdering av tjenestemottakere i eget hjem

Palliativ og terminal pleie i hjemmet

Uttrykning på trygghetsalarmer og samarbeid med akutt medisinsk beredskap.

Samarbeid med sentralsykehus med blant annet palliativt team, kreftsykepleier, smittevernkonsulent, diabetes sykepleier med flere.

Tverrfaglig samarbeid

Tett samarbeid med kreftsykepleier i tjenesten

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Autorisert sykepleier og fortrinnsvis med minimum 1 års erfaring

Interesse for helhetlig omsorg.

Opptatt av å gi brukerne gode tjenester

Faglig engasjement og trygghet

Evne til å jobbe selvstendig og målrettet

Fleksibel og gode samarbeidsevner

Gode norskkunnskaper

Personlig egnethet

Førerkort klasse B

 

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø.

Vi har fokus på kvalitet og faglig utvikling.

På natt jobber en sykepleier og en hjelpepleier sammen i team

Hjemmetjenesten har egne biler til disposisjon.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

 

God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Hege Steen Scott på tlf. 64 99 22 61.

 

SØKNADSFRIST: 30.Juni 2017

 

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.