Det kommunale veinettet i Enebakk består av ca 55 km vei, og 9 km gang/sykkelvei med stikkveier.

Hovedplan for vei har stor tilknytning til Trafikksikkerhetsplanen.

Klikk her for å lese hele Hovedplan for kommunale veier 2014-2017