Med virkning fra onsdag 10. januar 2018 innføres vinteraksellast på fylkes- og kommunale veger i Akershus fylke iht. gjeldende vegliste.

Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse vinter i kolonnen for bruksklasse i veglisten. Vinteraksellasten gjelder normalt frem til teleløsningen begynner om våren, men kan bli opphevet på kort varsel ved en eventuell langvarig mildværsperiode i løpet av vinteren.

Opphevingen vil bli annonsert, og transportørene plikter å holde seg orientert om dette.