Levering av landbruksplast på Heier Vegstasjon:
Mandag 22. mai kl. 08 – 14.30
Tirsdag  23. mai kl. 08 – 14.30
Onsdag 24. mai kl. 08 – 20.00
Fredag  26. mai kl. 08 – 15.00

 

Plasten vil bli hentet mandag 29. mai av Rødsrud Plastmottak i Rygge.

Plasten må være fri for jord, stein, tau, nett og andre fremmedelementer.

Plasten må sorteres i fire grupper:

  1. PP-sekk -storsekker – gjødselsekker - såkornsekker

  2. Rundballefolie

  3. Annen farget eller klar folie

  4. Plasthyler/kanner - sorteres hver for seg i storsekk
    -Plantevern - må være tomme, tørre og rene uten kork.
    -oljekanner - må være tomme og med kork.
    -Hylser fra rundballeplast.

 

Garn/nett kan ikke leveres og må ikke ligge inni plasten!

Armert plast/presenning tas ikke imot!

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Martin Opsahl, tlf. 64 99 21 42 / Finn Frøshaug tlf. 64 99 21 43

 

Plastinnsamling 2017.pdf