Levering av landbruksplast på Heier Vegstasjon:
Fredag 25. mai kl. 08:00 – 15:00
Mandag 28. mai 08:00 – 20:00
Tirsdag 29. mai 08:00 - 20:00

Plasten vil bli hentet onsdag 30. mai av Rødsrud Plastmottak i Rygge.
Plasten må være fri for jord, stein, tau, nett og andre fremmedelementer.

Plasten må sorteres i fire grupper:

  1. PP-sekk -storsekker – gjødselsekker - såkornsekker
  2. Rundballefolie
  3. Annen farget eller klar folie
  4. Plasthyler/kanner - sorteres hver for seg i storsekk
    -Plantevern - må være tomme, tørre og rene uten kork.
    -oljekanner - må være tomme og med kork.
    -Hylser fra rundballeplast.

Garn/nett kan ikke leveres og må ikke ligge inni plasten.

Armert plast/presenning tas ikke imot.

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Martin Opsahl, tlf. 64 99 21 42 / Finn Frøshaug tlf. 64 99 21 43

Plastinnsamling 2017.pdf