Flyktningetjenesten i Enebakk kommune inviterer til samarbeidsmøte.

Vi som jobber i flyktningetjenesten i Enebakk ønsker å invitere flyktninger, frivillige og frivillige organisasjoner i Enebakk til et samarbeidsmøte i Familiens Hus.

Vi vil ha dere med på laget, og snakke om et samarbeid om integrering og inkludering i Enebakk.

Møt opp for en hyggelig idédugnad!

Kontaktpersoner:
Wenche Bjerke, tlf 953 67 025, wenche.bjerke@enebakk.kommune.no
Sonja Røhne, tlf 477 97 140, sonja.rohne@enebakk.kommune.no

iskrem