Klimaet blir stadig mildere, våtere og fuktigere, noe som gjør hus, hytter og hager mer utsatt enn før. Det finnes mye du enkelt kan gjøre for å forebygge skader som følge av endringene.

Kampanjen "Sjekk huset" er rettet mot alle huseiere i Norge. Den informerer om konsekvensene klimaendringene kan ha for hus, hytte og hage. Den gir også råd om hva huseiere kan gjøre for å sikre boligene sine.

http://www.klimatilpasning.no/sjekk-huset/