Renovasjonsgebyret er uendret fra 2016; med unntak av hytterenovasjonsgebyret som er økt med 10 % for å dekke kostnadene på området.
Avløpsgebyr for abonnenter tilknyttet offentlig nett er økt med 2 %. Gebyr for tømming av våtslam på private avløpsanlegg er økt med 10 %.
 

Vi gjør oppmerksom på:

 • Det påløper en rente på 8,50% ved betaling etter forfall.
 • Spørsmål vedrørende feiing, ta kontakt med Nordre Follo Brannvesen på telefon 64 85 10 00
 • Ønsker du mere informasjon om kommunale avgifter kan du lese mer på www.enebakk.kommune.no
 • Ønsker du faktura tilsendt på mail fra nå av send kundenummer og mailadresse til gebyr@enebakk.kommune.no

 

Enebakk kommune oppfordrer alle innbyggerne til å velge eFaktura. Det er mange fordeler med dette:

 • eFaktura blir ikke belastet din konto før du har bekreftet regningen i nettbanken eller via SMS.
 • Du slipper å taste inn lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon. Du kan endre beløp, belastningskonto og forfallsdato hvis du har behov for det.
 • Du kan til enhver tid se fakturaene i nettbanken, og skrive dem ut hvis behov.
 • Siden regningene kommer i nettbanken din og du kan velge å bli varslet via SMS, er du ikke avhengig av posten når du for eksempel er ute og reiser.
 • Det vil bidra til å minske kommunens indirekte kostnader til avløp og renovasjon, og kan dermed føre til lavere kommunale gebyrer.

Slik melder du inn en ny avtale:

 • Når du betaler en regning i nettbanken din til en som tilbyr AvtaleGiro og/eller eFaktura vil du få spørsmål om du vil betale med AvtaleGiro eller eFaktura til denne mottakeren neste gang. Dermed er det bare å si ja takk!
 • For å gjøre det enklere for deg kan du la banken opprette nye eFaktura-avtaler automatisk. Du kan når som helst slå av automatisk innmelding.
 • Det er også mulig å velge avtalegiro, dersom du ønsker at beløpet skal trekkes direkte fra din konto på forfallsdato uten at du trenger å foreta deg noe.