Barn og familie

Barnehager, kommunale:  
Flateby barnehage 400 27 950                
Kirkebygden barnehage 64 92 72 02
Ytre Enebakk barnehage 64 99 01 00
Barnevern:  
Barnevernet i Enebakk, e-post: barnevern@enebakk.kommune.no 64 99 22 90
Barnevernsvakt utenom kontortid 917 19 615
Helsestasjon:  
Helsestasjon for barn (e-post), e-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no
Man-tor kl. 08:00-11:30 og 12:00-15:30
64 99 22 10
Helsestasjon for unge
Torsdag kl. 14:00 - 17:00
64 99 22 20

Bolig og eiendom

Follo brannvesen IKS 64 85 10 00
Brann 110
Byggesak
Tirsdag og torsdag kl. 10:00-14:00
64 99 20 00
Feiing og brannsikkerhet (Follo brannvesen IKS) 64 85 10 00
ROAF 076 23
Gjølstad gjennvinningsstasjon 64 92 36 70

Helsetjenester

Enebakk legesenter 64 92 35 00
Øyeblikkelig hjelp i åpningstiden 64 92 35 35
Legevakt 116 117
Ambulanse (AMK) 113
Kommunelege 1 - Landvik 64 92 35 00
Svangerskapsomsorg 64 99 22 10
Skoletannlege:  
Ytre Enebakk (Ski tannklinikk) 64 87 80 60
Flateby og Kirkebygda (Lillestrøm tannklinikk) 63 80 44 90

 

 

 

Kultur

Biblioteket, se åpningstider 64 99 21 90
Kulturskolen 64 99 20 00
Kulturkontoret 64 99 20 00
Kirkekontoret 64 92 37 80

Skole og utdanning

Hauglia skole 64 92 98 30
Hauglia SFO 64 92 98 37
Enebakk ungdomsskole 64 80 44 00
Kirkebygden skole 64 92 38 20
Kirkebygden SFO 64 92 38 24
Mjær ungdomsskole 64 99 20 50
Stranden skole 64 92 34 00
Ytre Enebakk skole 64 92 34 00
Ytre Enebakk SFO 64 92 74 27
Skolekonsulent 64 99 20 00

 

Natur og miljø

Beredskapstelefon; varsling om akutte hendelser vedr. rovvilt 971 35 265
Viltvakt- husdyr angrepet av rovvilt 02 800
Viltvakt-øvrige henvendelser 64 99 20 00      
Landbrukskontoret 64 99 20 00
Enebakk dyreklinikk 64 92 79 11                
Kommunale skoger 64 99 20 00
Mattilsynet 69 84 47 00
Bekymringsmelding-dyrevelferd 22 40 00 00
Miljøvern 64 99 20 00

Offentlige etater

Folkeregisteret 800 80 000
Skatt Øst, likningskontoret 800 80 000
Forliksrådet 64 58 16 00
Kemneren i Follo 66 81 90 06
Namsmannen 64 85 16 00
Follo politidistrikt 64 85 16 00
Konfliktrådet 22 77 70 30
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22 00 37 93
NAV Enebakk 55 55 33 33
Menighetskontoret 64 92 37 80
   

Vei og ferdsel

Heier veistasjon 957 47 859
kommunale veier 64 99 20 00
Fylkesvei (Mesta) 05 200
Brøyting,strøing/salting (1.nov - 30.april):  
Flateby: H. Fjellstad 64 94 66 54
Kirkebygda/Ytre Enebakk: Braathen landskap 990 90 146
Dalefjerdingen: Enebakk kommune 480 98 860
Veilys - Klikk her