Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
03. april kl. 10:37

Vi legger om til nytt telefonisystem i uke 15 - dersom du har problemer med å komme igjennom, kontakt oss på epost

clear

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. På samme måte skal utvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunalt heleide selskaper. Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan som tar slike saker. På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.


Kontrollutvalget i Enebakk 2015 - 2019

Medlemmer

Thorbjørn Nerland, leder
e-post: nerland@n1914.no

Øivind Gundersen, nestleder
Meds Gjevert Pettersen
Anne Marit Næss
Mona Lauritsen


Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum i alle saker med mindre saken i følge lov er unntatt fra offentlighet.

 

Kontrollutvalgets møteplan 2017

Se innkalling og sakspapirer ved å trykke på linken til den datoen du søker i Kontrollutvalgets møteplan 2017:
 

Onsdag 25 januar kl. 1830

 

Onsdag 15. mars kl. 1830
 

Onsdag 10. mai kl. 1830
 

Onsdag 14. juni kl. 1830

Innkalling og sakspapir Enebakk KU 200917x.pdf

Se innkalling og sakspapirer ved å trykke på linken til den dato du søker i Kontrollutvalgets møteplan 2016:

Mandag 25. januar kl. 18.30
Mandag 5. april kl. 18.30
Torsdag 12. mai kl. 18.30  Protokoll møte 120516
Tirsdag 21. juni kl. 18.30 NB! Møtet er avlyst!

Mandag 5. september kl. 1830

Protokoll Enebakk KU 050916.pdf

Onsdag 9. november kl. 1830

Innkalling og sakspapir Enebakk KU 091116.pdf

Protokoll Enebakk KU 091116.pdf

Onsdag 7.desember kl. 1830

Innkalling og sakspapir Enebakk KU 071216.pdf

Kommuneloven krever at kontrollutvalget skal ha en uavhengig sekretærordning. Sammen med seks andre kommuner i Follo har derfor kommunen gått sammen om en felles sekretærordning via Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS yter sekretær- og utrederbistand til kontrollutvalget og forbereder og følger opp utvalgets vedtak.

Sekretær for Enebakk er Lene H Lilleheier.FolloFiks.png

Kontrollutvalget kan bli kontaktet via
E-post:   FIKS@follofiks.no
Telefon: 64 96 20 59 / 920 16 409


Ressursside Kontrollutvalget i Enebakk:

Lover, forskrifter, veiledere, styringsdokumenter m.m.

FIKS - Kontrollutvalgssekretariatet i Follo


Revisjon

Follo distriktsrevisjon står for revisjonen av kommunens årsregnskap og tar hånd om forvaltningsrevisjonen. Distriktsrevisjonen er et samarbeidstiltak mellom fem Follo-kommuner.

Revisjonens adresse er:
Boks 3010, 1402 Ski.

Follo distriktsrevisjon IKS