Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kreftsykepleier

Beskrivelse

Kreftsykepleieren er en støttespiller for deg som har kreft eller annen alvorlig sykdom, og for dine nærmeste pårørende.

Hva kan en kreftsykepleier gjøre for deg og dine pårørende?

 • Møte deg for samtale i ditt eget hjem eller på telefon.
 • Ha samtaler med pårørende, innkludert barn og ungdom.
 • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager og symptomer som kan oppstå.  Det kan være smerter, kvalme, nesatt matlyst osv.
 • Tilrettelegge hjemmesituasjonen.
 • Bidra til tverrfaglig koordinering.
 • Formidle kontakt med andre faggrupper som bl.a. hjemmesykepleien, ergoterapeut, fysioterapeut, fastleger, helsestasjon, forvaltningstjenesten, palliativt team med flere.
 • Informasjon og veiledning om sykdom og behandling.
 • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere.
 • Være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.
 • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell.
 • Koordinere og tilrettelegge hverdagen sammen med kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Målgruppe

Kreftsykepleier i Enebakk kommune kan gi tilbud til pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom, uansett alder, type sykdom og sykdommens varighet.

Pris for tjenesten

Tilbudet er frivillig og gratis. 
Kreftsykepleier har taushetsplikt, slik at alle samtaler skjer i fortrolighet.

Samarbeidspartnere

Kreftsykepleier skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i kommunen.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontaktinformasjon:
Katrine Staats, kreftsykepleier
Telefon: 480 72 156, kl. 08.00 - 15.45 alle hverdager
E-post: katrine.staats@enebakk.kommune.no
Adresse: Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Tjenesten oppdatert: 23.03.2016 11:43