Enebakk kommune har ledig stilling som landbruksrådgiver innen fagområde jordbruk. Stillingen ligger i Enhet for natur, geodata og byggesak der det blant annet er saksbehandlere innen miljø og skog i tillegg til to stillinger innen jordbruk. Enebakk har 30.000 dekar jordbruksareal og 150.000 dekar skog. Vi har 300 landbrukseiendommer og behandler årlig 80 søknader om produksjonstilskudd. I Enebakk er det både erfarne og nyetablerte gårdbrukere med ideer og kreativitet. Landbruksforvaltningens hovedoppgave er å gjennomføre landbruks- og miljøpolitikken ved å forvalte de økonomiske og juridiske virkemidlene for jordbruket.  Kontorsted er i Kirkebygda. 

 

Ansvarsområder:

 • landbrukslovgivningen med forskrifter, bl.a. jord- og konsesjonslov
 • miljø- og forurensningstiltak i landbruket
 • tilskuddsforvaltning og rådgivning
 • næringsutvikling innen landbruket og tilleggsnæringer
 • følge opp landbrukets ansvar i vannområdene Morsa, Øyeren og Glomma sør for Øyeren

                             

Kvalifikasjoner:

 • landbruksfaglig erfaring med særlig vekt på fagfeltene jord-, vann- og plantefag
 • landbruksfaglig utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • gode IKT og GIS kunnskaper
 • relevant praksis og kjennskap til offentlig forvaltning
 • førerkort klasse B
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, omgjengelig med gode samarbeidsevner
 • selvstendig, målrettet, strukturert og fleksibel

 

Vi kan tilby:

 • mange og varierende arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • konkurransedyktig lønn
 • tjenestebil

 

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. Pensjonsordning i KLP.

 

Forespørsler vedrørende stillingen kan rettes til landbruksrådgiver Martin Opsahl, tlf. 64992000, eller enhetsleder Robert Bjørnstad, tlf. 900 62 408.

 

SØKNADSFRIST 03.06.2018

 

Søk elektronisk her

 Har du ikke mulighet til å søke elektronisk, må søknad vedlagt CV merkes 2018/1735 og sendes Enebakk kommune, Postmottak, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Vennligst oppgi i søknaden hvor du har sett utlysningen.

 

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.