Stilling som arbeidsleder er organisert i Driftsenhetens veistasjon. Veistasjonens hovedoppgave er å drifte og vedlikeholde kommunens veier. I tillegg er det tillagt veistasjonen og drifte kommunens grøntareal samt øvrig uteareal tilhørende byggene i samarbeid med enhetens byggdriftere. Det er gjennom de siste årene foretatt betydelig fornying og modernisering av maskinpark og bygningsmasse ved veistasjonen. Driftsenheten består i dag av kommunens vaktmestere, snekkere og Heier veistasjon. enhetens personell har sine primæransvar utifra fagområdet de tilhører. Samtidig settes det sammen arbeidslag på tvers når oppgavene krever det.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Relevant fagbrev- lang erfaring fra faget kan kompensere for fagbrev.
 • Daglig oppfølging av operativ veidrift. Utarbeide framdriftsplaner og ukeplaner.
 • Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskinpark
 • Revidere plan for drift og vedlikehold av veier og grønt
 • Utarbeide og revidere rammeavtaler i nært samarbeid med enhetsleder og innkjøpsrådgiver.
 • Fast deltaker i Enhetens styringsgruppe
 • Delta og lede enhetens vaktordning
 • Ansvar for å planlegge og delta aktivt ute i gjennomføring av oppdrag internt knyttet til fagområdet. Sørge for dokumentasjon ihht. Interne og eksterne krav.
 • Planlegge og utføre vedtatte prosjekter knyttet til vei og uteareal.
 • Utgjøre Driftsenhetens bindeledd med kommunens samferdselsingeniør samt kommunalteknikk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Førerkort kl CE
 • Maskinførerbevis (yrkesbevis)
 • Erfaring fra veidrift (sommer og vinter)
 • Erfaring fra entreprenørbransje og veiprosjekter
 • Gode samarbeidsevner, sterk drivkraft og høy arbeidskapasitet
 • Positiv og bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Strukturert og ryddig

Vi kan tilby en hektisk og utfordrende hverdag i et godt arbeidsmiljø i en fremoverlent organisasjon i utvikling.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Tom Haugvaldstad tlf 952 800 93 eller arbeidsleder Dag Winther tlf 957 47 859.

SØKNADSFRIST: 8. juni 18

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.