Praksisen skal drives i henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester og

annen relevant helselovgivning, og i henhold til vilkår som fremgår av ASA 4313, slik

den til enhver tid lyder.

 

Arbeidssted: Enebakk fysioterapi ANS, Prestegårds veien 1, 1912 Enebakk

Arbeidsdager og tider etter avtale. Oppstart avklares etter avtale er inngått.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Privat praksis som fysioterapeut ved et etablert institutt i Enebakk

 Behandling utenfor instituttet ved behov.

 Behandling både individuelt og i grupper.

 

Vi søker en fysioterapeut som i samarbeid med den kommunale rehabiliterings

tjenesten og de andre avtalefysioterapeutene vil bidra til å utvikle en helhetlig, effektiv og målrettet fysioterapitjeneste til kommunens innbyggere.

Det er 435% driftsavtale ved instituttet, fordelt på 5 terapeuter. Nåværende innehaver går av med pensjon. Kommunen har en avtale fysioterapeut med spesialist kompetanse i manuell terapi og har ikke ytterligere behov for den kompetansen.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent fysioterapeut, som behersker norsk språk godt både muntlig

og skriftlig.

 Erfaring, interesse og kompetanse til å drive privat avtalepraksis.

 Bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi og ulike alders- og diagnosegrupper.

 Erfaring, interesse og kompetanse for å utvikle gruppebaserte tiltak

 Gode samarbeidsevner, både intern på instituttet og med samarbeidspartnere

utenfor instituttet.

 

Tilsetting skjer i henhold til ASA 4313

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Enhetsleder Kristin Wik, Enhet for

Rehabilitering og friskliv eller fysioterapeut Kjetil Tofte ved Enebakk fysioterapi ANS

 

SØKNADSFRIST: 21.12.2017

 

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.