AVDELING: HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN
Arbeidssted: Enhet for tilrettelagte tjenester, Oppfølgingsteamet  

Avlastning tildeles personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Hensikten er å gi omsorgsgiverne regelmessig fritid og ferie, mulighet for å ta del i samfunnsaktiviteter og føre en tilnærmet normal tilværelse. Følgende stilling som privat avlaster er ledig:

  • Jente 7 år fra Kirkebygden

Jente 7 år trenger privat avlaster, en helg pr. måned. Det er ønskelig at jenta er i en aktiv familie med barn, som er eldre enn henne. Familien kan ha dyr. Jenta har nedsatt funksjonsevne, og liker at det skjer ting rundt henne.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt spesialkonsulent Ellen Rio Egge eller spesialkonsulent Jørgen Støttum på telefon 64 99 20 00 eller e-post: postmottak@enebakk.kommune

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
Lønn etter avtale, og pensjon i KLP.

SØKNADSFRIST: 4 mars 2018

Søk elektronisk her   

Attester og vitnemål legges ved, eller medbringes ved et eventuelt intervju.
I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig. 
Politiattest må fremlegges før eventuell tiltredelse.