Enebakk legesenter ligger ved rådhuset i Kirkebygda.
Legesenteret er betjent med lege alle hverdager hele året.

 

Åpningstider:

Ekspedisjon: 08:40 - 12:00 og 12:40 - 15:15
Telefontid: 08:15 - 11:00 og 12:40 - 14:30
Telefonnr.:  64 92 35 00
Første onsdag i måneden åpner legesenteret kl. 10.00
 
Klikk her for å komme til deres hjemmesider

Legevakt/øyeblikkelig hjelp

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, skal du få det ved nærmeste legekontor/legevakt - uansett hvor du måtte befinne deg.
Dersom du har behov for legehjelp i løpet av dagen eller neste dag, skal du kontakte din fastlege eller fastlegens vikar.

  Telefonnr.:
Legevakt for Enebakk
i kontortiden:
64 92 35 35
(Enebakk legesenter)
Legevakt for Enebakk
utenom kontortiden:
116 117 
(Follo legevakt) / (Nedre Romerike legevakt)
   
Ved livstruende skade/sykdom ring 113