Enebakk legesenter ligger ved rådhuset i Kirkebygda.
Legesenteret er betjent med lege alle hverdager hele året.

 

Telefon: 09:00-11:00 og 12:40-14:00
Sommertid telefon:
Åpningstider:
Ekspedisjon: 08.40 - 12.00 og 12.40 - 15.15
Telefontid: 08.15 - 11.00 og 12.40 - 14.30
Telefonnr.:  64 92 35 00
Første onsdag i måneden åpner legesenteret kl. 10.00
 
Klikk her for å komme til deres hjemmesider

 

  Legevakt / Øyeblikkelig hjelp

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, skal du få det ved nærmeste legekontor/legevakt - uansett hvor du måtte befinne deg. Dersom du har behov for legehjelp i løpet av dagen eller neste dag, skal du kontakte din fastlege eller fastlegens vikar.

Telefonnr.:  
Legevakt for Enebakk i kontortiden: 64 92 35 35 (Enebakk legesenter)
Legevakt for enebakk utenom kontortiden: 116 117 (Follo legevakt) / (Nedre Romerike legevakt)
   
Ved livstruende skade/sykdom ring 113