Leie av kommunale lokaler gjøres ved å ringe Enebakk kommunes servicetorg på 64 99 20 00.

 

Her er en oversikt over prisene for 2017 ved utleie til private.

Klasserom, gymsaler og skolekjøkken er det skolene som ordner med.

Lokale

Pris

Kommunestyresalen - utleie dag/kveld i helger

2.925 kroner

Kommunestyresalen - utleie dag/kveld på hverdager

1.650 kroner

Leie av kjøkken i H-huset - oppvask/rengjøring. Timepris medgått tid

350 kroner

Formannskapssalen,  leie av private

585 kroner

Klasserom

120 kroner

Store undervisningsarealer

235 kroner

Gymsaler

235 kroner

Skolekjøkken

120 kroner

Hallene, pr. bane/time

585 kroner

Ekstra renhold, haller og skolearealer utenom "vanlig leietid" (gjelder alle)

Faktiske kostnader

Ekstra oppvarmin/el. skolelokaler utenom "vanlig leietid" (gjelder alle)

110 kroner per gang

Rausjø skole, pr. overnatting

585 kroner

Depositum nøkkelkort hallene

500 kroner

Redusert leie til Pensjonistforeningen og helselaget