Enebakk kommune har ledige 9-20% faste stillinger som miljøterapeut/miljøarbeider/miljøassitent i Enhet for tilrettelagte tjenester, i tillegg har enheten behov for tilkallingsvikarer både dag, kveld og natt.

Stilling som miljøterapeut/miljøarbeider/miljøassistent er organisert i Enebakk kommune og har ansvar for tilbudet til brukere i Nylende/Gaupeveien bokollektiv.
 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Samhandling, stell og pleie av brukere
 • Rutiner og prosedyrer gjeldende brukere må følges
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Målrettet miljøarbeid
 • Ulike turnus med arbeid 2. hver helg, hver 4.helg.
 • Praktiske oppgaver/husarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Enheten trenger personale med ulik formalkompetanse til stillingene
 • For nattarbeidet kreves det helsefagutdanning
 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Nødvendig kurs og opplæring vil bli gitt

Vi kan tilby en utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter avtale. Politiattest må fremlegges ved tilbud om ansettelse.

For nærmere informasjon om stilling ved Nylende/Gaupeveien bokollektiv, kontakt Avdelingsleder Lillian Stabbetorp tlf: 64 92 31 02 eller Enhetsleder Astri Lippestad 948 16 337.

SØKNADSFRIST: 26/6-17

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.