Dato: 07.20.2018
Klokkeslett: 17:30 - 19:30
Sted: Ignagard, Prestagårdsveien 6, 2. etasje

En uformell møteplass med fokus på mening og mestring av hverdagen

  • Tema første samling:
    • Foredrag av Monica Eggum, tidligere kreftpasient
    • Informasjon om aktuelle tilbud i nærområdet
  • Tema andre samling
    Bestemmes i etterkant av første samling etter innspill fra deltakere

Du bestemmer selv hva du vil fortelle om din sykdom.

Kreftsykepleiere fysioterapeuter og frisklivskoordinator vil være på plass.

Enkel servering.

Ved spørsmål ta kontakt med kreftkoordinator Katrine per e-post: katrine.staats@enebakk.kommune.no
eller telefon: 480 72 156