Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har ledig 54,9% fast stilling som nattavdelingssykepleier. Nattavdelingssykepleier har det faglige ansvaret på natt og har delegeringsansvar i forhold til arbeidsoppgaver.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Generell sykepleie, faglig og akutt vurdering av tjenestemottakere i eget hjem
 • Palliativ og terminal pleie i hjemmet
 • Uttrykning på trygghetsalarmer og samarbeid med akutt medisinsk beredskap
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten herunder blant annet palliativt team og ambulerende sykepleieteam
 • Tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige instanser

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier og fortrinnsvis med minimum 1 års erfaring
 • Interesse for helhetlig omsorg
 • Opptatt av å gi brukerne gode tjenester
 • Faglig engasjement og trygghet
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet
 • Førerkort klasse B med manuelt gir

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø.
Vi har bedriftsidrettslag i kommunen samt tilbud om gratis svømming i kommunens innendørs basseng.
Vi har fokus på velferdsteknologi samt kvalitet og faglig utvikling i tjenesten.
På natt jobber en sykepleier og en hjelpepleier sammen i team.
Hjemmetjenesten har egne biler til disposisjon.
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Hege Steen Scott på tlf. 64 99 22 00

Søknadsfrist: 30.01.2019. Fristen er forlenget med 14 dager fra opprinnelig frist 16.01.19

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.