Foreldrebetaling i barnehage er en maksprisordning og er lik for alle barnehager i Norge. Maksprisen vedtas i Statsbudsjettet og er endret fra 01.01.2015.

Med bakgrunn i regler for varsling trer økningen i kraft fra 01.02.2015.

Nye satser for foreldrebetaling i 2015 er å finne i dokumentet på høyre side.