Kommunen vurderer å endre faktureringstidspunktet for avløps-, slamtømmings- og renovasjonsgebyr fra to ganger til fire ganger per år. Årsgebyret vil være det samme, men deles i fire like deler istedenfor to som i dag. Dette kan være en fordel for abonnentene som da får en jevnere økonomisk belastning gjennom året.

Kommunen ønsker innspill på forslaget for å sikre at dette er tilstrekkelig utredet før iverksetting. Iverksetting er planlagt fra og med 2019.

Innspill sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk innen 13.november.