Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - HC-kort

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hvor kan du parkere med HC-kort:

  • Reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede
  • Avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser, uten å betale avgift, og utover tillatte makstid.
  • Offentlige parkeringsplasser som ikke er avgiftsbelagt, utover tilatte makstid.

Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Målgruppe

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å kunne søke om HC-kort må du oppfylle kravende over.

Last ned og fyll ut søknaden.

Søknaden sendes til:
Enebakk kommune
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Vedlegg

  • Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
  • Kopi av førerkort, dersom du søker som sjåfør
  • Dokumentasjon å¨regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver.
  • Legeattest

Saksbehandlingstid

Forvaltningstjenesten har fire uker saksbehandlingstid på alle henvendelser.
Svar sendes per e-post.

Klagemulighet

Om du har fått avslag å¨søknad om parkeringstillatelse kan du klage på avgjørelsen. Informasjon om hvordan du klager fremgår av vedtaker.

Tjenesten oppdatert: 18.05.2018 13:21