Tilrettelagte tjenester, Oppfølgingsteamet søker personlig assistent til kvinne, 89 år (Kirkebygda)

Oppdaget går ut på å følge pers. til time på sykehus ved behov. Hun trenger en som kan være med å assistere under tiden på sykehus, og som erfleksibel mht. tidspunkt.

Oppdraget er på 20 timer i mnd. etter avtale.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.

Lønnes som assistent .

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Ellen Rio Egge tlf.:64 99 20 00, eller e-post: ellen.rio.egge@enebakk.kommune.no

SØKNADSFRIST: 19 desember 2017

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.